วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว 
นาย กัมปนาท  เปลื้องประเสริฐ   ชื่อเล่น กัม  อายุ 20 ปี

รหัสนักศึกษา 554188110 คบ.1 การประถมศึกษา  หมู่ 3

อุปนิสัย : เฮฮา 

กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล

อาหาร : ผัดพริกแกง

คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น